Rutas micologicas eu

Ibilbide mikologikoak

Rutas micologicas - texto eu

Zertan datza ekintza? Mikologian aditu baten laguntzaz espezie ezberdinen bilketa librea egingo da, gero bildutako aleen azterketa eta adituaren azalpenak emango dira.

 

  • Urriaren 23, 30 eta 31
  • PLAZAK: 25 partaide.
  • Adina: 7 urtetik aurrera
  • Prezioa: 5€ edo denboraldiko baimena
  • Ordutegia: 10etatik 14etara
  • Lekua: Aizkorri-Aratzeko Parketxea (Araia)
  • Informazio gehiago

Form

Izen ematea - Ibilbide mikologikoak

Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduak (DBEO) xedatutakoari jarraituz, jakinarazten dizugu eman dizkiguzun datuak Arabako Foru Aldundiaren titulartasuneko "Parkeen lagunak" izeneko fitxategian sartuko direla. Datu horien tratamendua jarduera horien jarraipena eta kontrola egiteko da. Bermatzen dugu datuak isilpean gordeko direla, eta ez zaizkiela jakinaraziko beste batzuei, legez ezarritako kasuez kanpo. Aukeran izango duzu datuetan sartu, haiek zuzendu, ezereztu, haien aurka egin eta tratamendua mugatzeko eskubideak erabiltzea, DBEOk aitortzen dituenak, eta, horretarako, Arabako Foru Aldundiaren Erregistroaren bulegora jo beharko duzu (Probintzia plaza, 5, 01001 PK, Gasteiz -Araba). Argibide gehiago: http://www.araba.eus/web/LegezkoOharHedatuaPara más información: http://www.araba.eus/web/AvisoLegalAmpliado